DOTAZNÍK

pro dlužníka v rámci plnění dohledu IS nad dlužníkem dle § 15 vyhl.č. 121/2019 Sb.

U těch požadavků, které dlužník nevede či jinak statisticky nesleduje, se požaduje písemné sdělení, že agendu nevede, či jinak statisticky nesleduje. (do kolonky uveďte např. NE / NEMÁM apod.)

Pole označená hvězdičkou musí být vyplněna! V opačném případě nebude možno dotazník odeslat.
Vyživované osoby ve společné domácnosti           Doložte kopie potvrzení o studiu za pololetí!

(děti, jejichž jste otcem/matkou, děti osvojené) - mladší 18 let nebo ve věku od 18 do 26 let studující)

Vyživované osoby mimo spol. domácnost              Doložte kopie potvrzení o studiu za pololetí!

(děti, jejichž jste otcem/matkou, děti osvojené) - které s Vámi nežijí v domácnosti a na které platíte tzv. alimenty)
V případě změny bydliště, kontaktu, zaměstnavatele, rodinného stavu nebo počtu vyživovaných osob a jiných změn, doplňte aktuální údaje. 

Je nutné hlásit tyto údaje NEPRODLENĚ! (nejlépe prostřednictvím emailu: office@polachova.cz)

Powered by BreezingForms
Created by LINELABOX