Předloha k doplnění skutečností k předloženému seznamu majetku a závazků a ostatních písemných náležitostí pro potřeby insolvenčního správce

U těch požadavků, které dlužník nevede či jinak statisticky nesleduje, se požaduje písemné sdělení, že agendu nevede, či jinak statisticky nesleduje.(do kolonky uveďte např. NE / NEMÁM apod.)

Základní údajeÚdaje o bydlení

Vyživované osoby ve společné domácnosti           Doložte kopie rodných listů, potvrzení o studiu

(děti, jejichž jste otcem/matkou, děti osvojené) - mladší 18 let nebo ve věku od 18 do 26 let studující)

Vyživované osoby mimo spol. domácnost

(děti, jejichž jste otcem/matkou, děti osvojené) - které s Vámi nežijí v domácnosti a na které platíte tzv. alimenty)       

Doložte kopie rodných listů, potvrzení o studiu, rozsudek na výživné

Údaje o majetku
Powered by BreezingForms
Created by LINELABOX